Βασική εξατομίκευση ή Προσαρμογή

Οι τυπικές σφραγίδες ασφαλείας έχουν έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης και παραδίδονται απευθείας από το απόθεμά μας.
Οι προσαρμοσμένες σφραγίδες ασφαλείας έχουν έναν προσαρμοσμένο αριθμό ταυτοποίησης και μπορούν να τυπωθούν με το λογότυπό σας ή με χαραγμένο με λέιζερ.
Τεχνολογίες επισήμανσης σφραγίδων ασφαλείας: Οι σφραγίδες ασφαλείας μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χρήστη. Οι τυπικές ετικέτες περιλαμβάνουν λογότυπα, συγκεκριμένο κείμενο, λευκά μαξιλάρια χειρογράφου, διαδοχική αρίθμηση και 1D και 2D barcodes. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, όπως η θερμή σφράγιση, η εκτύπωση με εκτόξευση μελάνης, η χάραξη με λέιζερ και η θερμική εκτύπωση.

Η επίδραση της σήμανσης με λέιζερ είναι πιο έντονη για τα ειδικά σχεδιασμένα “laser” υλικά αλλά και για ορισμένα χρώματα. Αυτά περιλαμβάνουν πολυμερή ευαίσθητα στο λέιζερ και νέα κράματα μετάλλων.