Лазерно гравиране

Лазерното гравиране на пломби за сигурностЛазерното гравиране на пломби за сигурност, което е подклас на лазерната маркировка, е практиката да се използват лазери за гравиране на обект. От друга страна, лазерната маркировка е по-широка категория методи, за да оставят белези върху даден обект, което включва и промяна на цвета поради химическа / молекулярна промяна, овъгляване, пяна, топене, аблация и др. Техниката не включва употребата на мастила, нито включва бита на инструментите, които се свързват с гравиращата повърхност и се износват, което й дава предимство пред алтернативните технологии за гравиране или маркиране, при които трябва да се сменят редовно мастила или глави.

Влиянието на лазерната маркировка е по-изразено за специалнолазерното гравиране на пломби за сигурност проектирани „лазерни“ материали, а също и за някои бои. Те включват лазерно-чувствителни полимери и нови метални сплави. Пластмасовите пломби за сигурност имат специална добавка, импрегнирана в материал, който е чувствителен към дължината на вълната на лазера.

Машините за лазерно гравиране и лазерно маркиране са едни и същи, така че двата термина понякога се бъркат от тези, които нямат знания или опит в практиката.

Aldo Security разполага с 14 лазерни маркиращи устройства (YAG и UV) като отделни устройства или интегрирани в автоматични станции.